Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Rodzina niepełna

 

HASŁA : RODZINA  NIEPEŁNA,

                SAMOTNE  MATKI,

               SAMOTNI   OJCOWIE

 

Wydawnictwa  zwarte

 

1.      Cudak Henryk : Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004  M 316

2.      Dudak Anna : Samotne ojcostwo.- Kraków : Oficyna Wydawnicza ‘’Impuls’’, 2006 M 37.018.1

3.      Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000  M 159.9

4.      Ruszkiewicz Dorota : Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca . - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, cop. 2005  M 37.018.1

 

 

Artykuły z książek

1.  Kozdrowicz Ewa: Rodzina niepełna // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006.- S. 336-346  CZ 37(03)

2.  Kozdrowicz Ewa: Samotne macierzyństwo // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006.- S. 647-652  CZ 37(03)

 

Artykuły z czasopism

1.  Becker  - Pestka Daria : Przyszłość młodych samotnych matek // Edukacja i Dialog. -2006, nr 9, s. 62-64

2. Bieńko Mariola : Tęsknota za ojcem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2003, nr 10, s. 20-24

3. Brągiel Józefa : Problem samotnego ojcostwa w świecie i w Polsce // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1992, nr 10, s. (130-136)

4.  Czajkowska  Irena : Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze // Edukacja. -2000, nr 3, s. 58-64

5.  Jabłoński Kuba : I chcą, i boją się // Charaktery.- 2005, nr 5, s. 19-20

6. Jabłoński Kuba : Sam się sobą zajmę // Charaktery.- 2005, nr 4, s. 24-25

7.  Kocur Mateusz : Ustawa o świadczeniach rodzinnych: skutki społeczno – ekonomiczne dla samotnych rodziców // Polityka Społeczna.- 2008, nr 10, s. 6-10

8.  Kuśmierz Wiesława : Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci // Życie Szkoły.- 2000, nr 3, s. 137-140

9.  Malec Anna : O sytuacji młodocianych matek // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 2, s. 35-38

10. Napora Elżbieta : Bez kompasu czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki // Niebieska Linia. -2004, nr 2, s. 24-26

11. Ruszkiewicz Dorota : Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 9, s. 30-33

12. Stojanowska Wanda : Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 1, s. 17-21

13.  Tomaszek Katarzyna: Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 40-45

14.  Wojciechowska Julita : Gdy Jaś ma tylko tatę // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 89-94

15.  Wojciechowska Julita : Tata sam w domu // Charaktery.- 2006, nr 3, s. 34-36

16.  Zwierzchowska Iwona : Sześciolatki z niepełnych rodzin // Wychowanie w Przedszkolu.- 2004, nr 4, s. 10-15