Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie 

 

 

                      

Uzależnienia - Narkomania

 

 

Hasła : NARKOMANIA

            NARKOTYKI

 

 

Wydawnictwa  zwarte

 

1.  Cekiera Czesław: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. - Lublin : Wydawnictwo TNKUL, 1993   M Patologie

2. Chiles John: Depresje nastolatków a narkotyki. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Profi", 1994 M Patologie

3. Cungi Charly: Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007   M Patologie

4. Frieske Kazimierz, Sobiech Robert: Narkomania: interpretacje problemu społecznego.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987   M  Patologie

5. Haak Henryk: Prawo wobec narkomanów.- Poznań : Polski Dom Wydawniczy Ławica, 1993 M Patologie

6. Hołyst Brunon: Narkomania : problemy prawa i kryminologii. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1996   M Patologie

7. Jabłoński Piotr, Jędrzejko Mariusz: Narkotyki i paranarkotyki : (perspektywa polska). -Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, cop. 2011  M Patologie

8. Jarosz Maria: Samoniszczenie:  samobójstwo, alkoholizm, narkomania.- Wrocław etc: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980  M Patologie

9.  Jędrzejko Mariusz: Leksykon Narkomani: Pułtusk: WSH, 2004   CZ 61(03)

10.  Klimek Zbigniew: Profilaktyka zagrożeń w praktyce . - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008 M Patologie

11. Krzyżaniak Wadim, Sochocki Marcin J.: Atrakcyjne życie narkomanów: terapia budowania atrakcyjnego życia – opis programu terapii i prezentacja wyników badań. -Warszawa: “Sumus”, 2005   M Patologie

12.   Łuczak Elżbieta: Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii. - Pułtusk : WSH im Aleksandra Gieysztora, 2004  M Patologie

13.  Maisto Stephen A., Galizio Mark, Connors Gerard J.: Narkotyki : zażywanie i nadużywanie.- Warszawa : Karan, cop. 2000   M Patologie

14. Marek Kotański – człowiek i jego dzieło: praca zbiorowa / pod red. Pawła Karpowicza. Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, 2004   M 35/36

15. Młodzież i substancje psychoaktywne / pod red. Anety Koczaskiej-Siedleckiej ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009 M Patologie

16. Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki /  pod  red. Miry Prajsner. -

Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003 M Patologie

17.  Moneta – Malewska Maria, Wrześniowska Joanna: Narkotyki: inni biorą, ty nie musisz.-Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008   M Patologie

18. Moneta – Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu: zagrożenie.-  Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, 1995 M Patologie

19. Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009  M Patologie

20. Narkomania : zjawisko, zagrożenia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, 2008 M Patologie

21. Narkotyki: organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009  M 34

22. Narkomania znakiem czasu: informacje, oceny, alternatywa / red. Rajmund Ładysław Dąbrowski. Warszawa: ,, Znak Czasu”, 1983   M Patologie

23. Niewiadomska Iwona, Stanisławczyk Piotr: Narkotyki. - Lublin: Wydaw. KUL : “Gaudium” , 2004  M Patologie              

24.  Petrović Stevan P. : Narkotyki i człowiek. Warszawa: “Iskry”, 1988  M Patologie

25.  Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / red. Grażyna Świątkiewicz.- Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, 2002  M 316

26. Rodgers Joanna Ellison.: Narkotyki i seks. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Profi", 1995  M  61

27. Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki: zagrożenia, zapobieganie, leczenie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 M Patologie

28. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. -Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza,1985 M 17

29.  Siczek Jerzy: Narkonauci: od uzależnienia do dobrego życia. -Warszaw: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1994  M 159.9

30. Słowik – Gabryelska Anna: Patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, nikotynizm: opracowanie dla studentów zawodowych kierunek zdrowie publiczne. -Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006  M Patologie

31. Sroka Artur: Teologia narkotyku : o psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu.- Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008 M 61

32.  Śledzianowski Jan: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej: na przykładzie województwa świętokrzyskiego. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004 M Patologie

33. Trębińska-Szumigraj Ewa: Współuzależnienie matek narkomanów.- Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010  M Patologie

34. Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : Difin, 2012 M Patologie

35. Wanat Wojciech:  Odlot donikąd: narkotyki i narkomania.- Warszawa: ,, Iskry” , cop. 2004  M Patologie

36. Wojciechowski Mieczysław: Jak zostać narkomanem: z psychologii uzależnień. - Warszawa: [b. n.], 1993   M  Patologie

37. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej – Bulik. - Łódź: Wydaw.  Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2006  M Patologie

 

Artykuły z książek

 

1.      Augustynek Andrzej: Narkomania // W: Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?. - Warszawa : Difin, 2011. – S. 44-54   M  Patologie

2.      Jędrzejko Mariusz, Biskupski Roman: Narkomania – charakter i skala problemu // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.-S. 187-237   M  Patologie

3.      Pospiszyl Irena: Narkomania // W: Pospiszyl Irena: Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. –S. 157-186   M   Patologie

4.      Rybczyńska Dorota : Narkomania // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O. - Warszawa : "Żak", 2004. –S. 483-497   CZ  37(03)                                                 

 

 

Artykuły z czasopism  

                                                                

1.  Bieńko Mariola: Bliżej siebie. Dalej od narkotyków //  Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. -  2005,  nr 7,  s.13-18

2. Borowska Marzena: Narkotykom STOP // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 26-29

3. Cichoń Renata: Narkomania – gdzie szukać pomocy ? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 45-47

4. Gacek Maria : Substancje psychoaktywne w stylu życia młodzieży licealnej w Krakowie //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -  2006,  nr 5,  s.18-20

5. Hoffmann Beata: ,,Gra w zielone” czyli o marihuanie w kulturze hip – hopowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2006, nr 10, s. 21-26

6. Hoffmann Beata: Narkoturystyka // Remedium.- 2013, nr 6, s. 1-4

7. Hoffmann Beata : Narkotyki w kulturze //  Problemy  Opiekuńczo  Wychowawcze. - 2002,  nr 9,  s. 7-11

8. Jachimczak Barbara Wanda: Ocalona z piekła. Scenariusz poruszający problem narkomanii // Biblioteka w Szkole.- 2013, nr 5, s. 21-23

9.  Kamrowska Bożena: Scenariusz przedstawienia profilaktycznego “Narkotykom mówimy STOP” //  Wszystko dla Szkoły. -  2006,  nr 2,  s. 16-17

10. Kamrowska Bożena : Zachowaj trzeźwy umysł bądź sobą.[scenariusz] // Wszystko dla Szkoły. -  2006,  nr 2,  s. 15-16

11. Kiełb-Grabarczyk Dorota: Problem narkomanii w okresie adolescencji //  Edukacja.-  2006, nr 4, s. 49-52

12.  Kmiecik – Jusięga  Karolina: Metamorfozy rodziców w procesie narkomanii // Remedium.- 2012, nr 4, s. 26-27

12. Kosiba Mariola: Uzależnieniom: Nie! // Lider. -  2004,  nr 11,  s. 7-12

13.  Kozak Ewa: Narkomania- choroba duszy i emocji //  Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4,  s. 24-27

14. Lasok Sabina: Narkotyki i przemoc // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 15-16

15. Malczewski Artur: Iniekcyjni użytkownicy narkotyków – epidemiologia i podjęte działania // Remedium.- 2014, nr 12, s. 28-29

16. Malczewski Artur: Iniekcyjne używanie narkotyków w Polsce // Remedium.- 2013, nr 11, s. 30-31

17. Malczewski Artur:  Marihuana i heroina w Europie // Remedium.- 2013, nr 6, s. 30-31

18. Malczewski Artur: Narkotyki i ,,dopalacze'' w Europie // Remedium.- 2014, nr 9, s. 26-27

19. Malczewski Artur: Narkotyki stymulujące w Europie // Remedium.- 2015, nr 3, s. 28-29

20. Malczewski Artur: Polska młodzież a narkotyki i ,,dopalacze’’ // Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29

21. Malczewski Artur: Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce // Remedium.- 2010, nr 12, s. 28-29

22. Malczewski Artur: Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 1 // Remedium.-  2014, nr 6, s. 28-29

23. Malczewski Artur: Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków. Cz. I  // Remedium.-  2013, nr 9, s. 30-31

24. Malczewski Artur: : Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków. Cz. II // Remedium. -  2013, nr 10, s. 28-29

25. Malczewski Artur: Substancje psychoaktywne- używanie oraz ich dostępność // Remedium.- 2012, nr 6, s. 28-29

26. Malczewski Artur: Zgony i zatrucia z powodu narkotyków // Remedium.- 2012, nr 11, s. 28-29

27. Maresz Małgorzata: Figowy liść // Niebieska Linia.- 2005, nr 1, s. 18-19

28. Narożna Danuta: Młodzież  wobec zagrożenia narkomanią  // Lider. -  2007,  nr 5,  s. 9-11

29. Omylanowska – Kuglarz Anna: Narkomania – różne spojrzenia //  Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -  2006,  nr 3,  s. 32-36

30. Omylanowska - Kuglarz Anna: Trochę  teorii z narkomani //  Edukacja i Dialog. - 2007,  nr 4,  s. 43-78

31. Parnicka Urszula: Szkodliwe uzależnienia // Edukacja i Dialog.- 2001, nr 3, s. 34-39

32. Puza Anna: Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży //  Wszystko dla Szkoły. -  2006,  nr 2,  s. 5-6

33. Raczkowska Jadwiga: Narkotyki ciągle groźne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 29-37

34. Radziewicz Jolanta: Początek to nałogowe regulowanie uczuć //  Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 68-72

35. Romaniuk Ryszard: Trzech weteranów // Niebieska Linia. -  2007, nr 3, s. 10-11  

36. Sowa Ewa: Moda na branie //  Edukacja i Dialog. -  2007,  nr 4,  s. 32-36

37. Strtefnel Michał: Narkomania i dopalacze // Biologia w Szkole.- 2010, nr 6, s. 20-34

38. Szmerdt-Sisicka Ewa: O narkotykach prawie wszystko // Remedium. - 2001, nr 5, s.14-16

39. Szwed Magdalena: Odnaleźć lepszą przyszłość w ośrodku MONAR // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2006,  nr 10, s. 26-33

40. Wilamowski Krzysztof: Kropla drąży skałę // Remedium. – 2013, nr 10, s. 8-10

41. Zieliński Antoni: Polityka wobec narkomani w Unii Europejskiej //  Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 20-24             

                                                                          

       Materiały audiowizualne

 

1.      Dziękuję - nie biorę ! [DVD] / scen. i real. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz. - Warszawa : Rubikon, 2005  F 957

2.      Lekcje przestrogi [Film] : Życie pod murem / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006  F 761

3.      Społeczne zagrożenia [DVD] / reż. i real. Fiona Connelly [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]  F 909