Smaller Default Larger

Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)

 

 

 

polski nowelista, powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury(1905) za całokształt twórczości

 

 

 

 

sienkiewicz

 

 

 

 

 

Bibliografia podmiotu

 

1. Sienkiewicz Henryk : Bartek zwycięzca : nowela. – Warszawa : Gebethner i Wolff,  1948     

2. Sienkiewicz Henryk :  Baśnie i legendy.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978     

3. Sienkiewicz Henryk : Bez dogmatu.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988

4. Sienkiewicz Henryk : Janko Muzykant .- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975   

5. Sienkiewicz Henryk : Krzyżacy . T.  1.-  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.

6. Sienkiewicz Henryk : Krzyżacy. T. 2.- .- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.

7. Sienkiewicz Henryk : Listy z Afryki.- Warszawa [etc.] : Gebethner i Wolff, [ca 1922].

8. Sienkiewicz Henryk : Listy z podróży do Ameryki . - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1978.

9. Sienkiewicz Henryk : Na polu chwały.-  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.

10. Sienkiewicz Henryk : Nowele. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.

11. Sienkiewicz Henryk : Nowele. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.

12. Sienkiewicz Henryk : O Ameryce.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952.

13. Sienkiewicz Henryk : Ogniem i mieczem.-  Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2007

14. Sienkiewicz Henryk : Pan Wołodyjowski.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.

15. Sienkiewicz Henryk : Potop. T. 1.- . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

16. Sienkiewicz Henryk : Potop. T. 2.- . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

17. Sienkiewicz Henryk : Potop. T. 3.- . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

18. Sienkiewicz Henryk :  Quo vadis.- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2006.

19. Sienkiewicz Henryk : W pustyni i w puszczy. - Kraków : Wydaw. Greg, 2009.

20. Sienkiewicz Henryk :  Wybór nowel i opowiadań ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

 

 

Bibliografia przedmiotu 

1. Bortnowski Stanisław : "Potop" w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988  M  372.882.116.21

2.  Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja  : "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988   M  82(091)

3. Bujnicki Tadeusz : Sienkiewicz i historia : studia . - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981  M - SIENKIEWICZ

4. Bujnicki Tadeusz : Trylogia Sienkiewicza : na tle tradycji polskiej powieści historycznej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1973   M - SIENKIEWICZ

5. Czapliński  Władysław : Glosa do Trylogii. - Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974   M - SIENKIEWICZ

6. Eustachiewicz  Lesław : "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983    M  82(091)

7.  Górka  Olgierd : "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna ; oprac., opsłowiem i przypisami opatrzył Wiesław Majewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1986    M - SIENKIEWICZ

8.  Henryk Sienkiewicz : Materiały rocznicowe / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966  M- SIENKIEWICZ

9.  Habryn  Anna : Krzyżacy Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972 

 M  82(091)

10. Nofer Alina : Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959 M - SIENKIEWICZ

11. Nofer- Ładyka Alina : Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965 M  - SIENKIEWICZ

12. Nowele Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001   M  82(091)

13. O "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / wyboru prac krytycznych dokonał Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958  M - SIENKIEWICZ

14. Kolińska – Sochaczewska  Krystyna :  Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977  M - SIENKIEWICZ

15. Korniłowiczówna Maria : Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1972  M - SIENKIEWICZ

16. Korniłowiczówna Maria : Szlakiem Henryka Sienkiewicza.-  Warszawa : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1988 

M - SIENKIEWICZ

17. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002    M - 82(091)

18. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza / oprac. zespół redakcyjny. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2009]     M - 82(091)

19. Krzyżanowski Julian :  Henryk Sienkiewicz.-  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1972   M - SIENKIEWICZ

20. Krzyżanowski Julian : Sienkiewicz a Warszawa.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

21. Krzyżanowski Julian : Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981  M - SIENKIEWICZ

22. Krzyżanowski Julian :  Twórczość Henryka Sienkiewicza. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976  M - SIENKIEWICZ

23. Majchrowski  Stefan : Pan Sienkiewicz.-  Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966   M  - SIENKIEWICZ

24. Majchrowski Stefan : Sienkiewicz : opowieść biograficzna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975   M - SIENKIEWICZ

25. Potop Henryka Sienkiewicza / oprac. Magdalena Selbirak. - Toruń : Wydawnictwo Literat, cop. 2009   M – 82(091)

26. Sienkiewicz : odczyty / red. Julian Krzyżanowski et al. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960  M - SIENKIEWICZ

27. Stawar  Andrzej : Pisarstwo Henryka Sienkiewicza . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960   M - SIENKIEWICZ

28. Sydor Jerzy,  Wierzejski  Leszek :  Szlakiem bohaterów "Trylogii" : przewodnik turystyczno-historyczny. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 M - SIENKIEWICZ

29. Szczublewski Józef :  Żywot Sienkiewicza.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1989  M - SIENKIEWICZ

30. Szweykowski  Zygmunt : Trylogia Sienkiewicza : i inne szkice o twórczości pisarza. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973  M - SIENKIEWICZ

31. Tropami Henryka Sienkiewicza / red. Teresa Kaczorowska. - Ciechanów : Związek Literatów Polskich. Oddział, 2006   R – 82(091)

32. Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962  M - SIENKIEWICZ

33. Wachowicz Barbara : Marie jego życia.- Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985   M 929

34. Wilkoń  Aleksander :  O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem . - [S.l.] : Uniwersytet Jagielloński,  1976  M - SIENKIEWICZ

35. Żabski Tadeusz : Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979   M - SIENKIEWICZ

 

 

Artykuły z czasopism 

1.  Bialic Lucyna , Rozlach Ewa : Benefis Litwosa. Scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza // Biblioteka w Szkole.- 2008, nr 3, s. 23-28

2. Chodyń Anna : Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza ,,Quo vadis’’? (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły.- 2006, nr 12, s. 9-10

3. Cyran Maria : Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych //  Język Polski w Liceum.-  2009/2010, nr  2, s.  20-33

4. Figiel Martyna: Sienkiewiczowska biblioteka //  Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 10, s. 4-8

5. Figiel Martyna: Sienkiewiczowskie miejsca w Polsce // Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 6, s. 11-16

6. Figiel Martyna: Sienkiewicza podróże po świecie // Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 7-8, s. 14-18

7.  Galiniak Bożena i in. : Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza – w setną rocznicę otrzymania literackiej Nagrody Nobla. Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum //  Biblioteka w Szkole.- 2005, nr 11, s. 10-11

8. Gorzelana Joanna: Stylizacja archaiczna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza // Język Polski w Gimnazjum.- 2016/2017, nr 2, s. 9-18

9. Jachimczak Barbara Wanda: Byłem, Nobla zabrałem, wróciłem. Scenariusz słowno-muzyczny // Biblioteka w szkole. - 2016, nr  9, s. 38-39

10.  Koc  Krzysztof : Czy Kali może być ,,Inny’’ czyli ,, W pustyni i w puszczy’’ w szkole //  Polonistyka.- 2007, nr 8, s. 45-52

11. Korab Marlena : W pustyni i w puszczy. Czytać,  nie czytać? Sąd nad lekturą // Biblioteka w Szkole.- 2015, nr 1, s. 35-37

12. Lasoń – Tumialis Alina : Quo  vadis człowieku XXI wieku? // Biblioteka w Szkole.- 2004, nr 6, s. 26-28

13.  Łojek Mieczysław : Aforystyka  Henryka  Sienkiewicza // Język Polski w Liceum.-  1995/1996, nr 4, s. 68-74

14.  Maciejek Alicja : Śladami wędrówki Stasia i Nel. Projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej //  Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 11, s. 13-14

15. Mameła Maria : Pokonam trudności jak Staś. Polecenia konkursowe  // Biblioteka w Szkole.-  2014, nr 3, s. 20-21

16. Nurkowski  Krzysztof :  Prawda historyczna i fikcja literacka ( powieści ,,W pustyni i w puszczy’’ H. Sienkiewicza) // Język Polski w Szkole. -2008/2009, nr 4, s. 84-88

17. Podniesińska Barbara : Henryk Sienkiewicz (życie i twórczość). Scenariusz apelu //  Biblioteka w  Szkole.-  1991, nr 3, s. 11-14

18. Podniesińska Barbara : Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość  (konkurs dla szkół ponadpodstawowych) // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 3, s. 5-7

19. Podniesińska Barbara :  Miał serce czułe, kochające… // Biblioteka w Szkole.- 1996, nr 4, s. 3-5

20. Podniesińska  Barbara : Na tej ziemi się urodził… Scenariusz spotkania poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi // Biblioteka w Szkole.-  1996, nr 3, s. 8-11

21. Szewczyk – Haake Katarzyna : Podróżny romantyczny i  rozważny. O ,,Listach z podróży do Ameryki’’ Henryka Sienkiewicza // Polonistyka.- 2012, nr 2, s. 10-17

22. Trojan Elżbieta: Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Zestawienie bibliograficzne w  wyborze // Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 3, s. 37-40

23. Wiśniewski Grzegorz :  Uczta u Nerona : scenariusz przedstawienia (na podstawie ,,Quo vadis’’ Henryka Sienkiewicza) // Wszystko dla Szkoły.-  2005, nr 7-8, s. 21-22

24. Witek Janina : Niebezpieczne przygody w Afryce : konkurs ze znajomości "W pustyni i w puszczy" dla uczniów klasy V szkoły podstawowej //  Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 16-17

25. Wróblewski Maciej : Sport w Trylogii? O Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej // Polonistyka.- 2010, nr 4, s. 31-35

 

 

Zbiory  audiowizualne

 

1.  Krzyżacy [DVD] / reż. Aleksander Ford ; scen. (na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza) Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford ; wyk. Urszula Modrzyńska, Emil Karewicz, Mieczysław Kalenik et al. - Warszawa : Mediaprofit Sp. z o.o, [prod. 1960] 2006    F  775

2.  Latarnik [DVD] / reż. Zygmunt Skonieczny ; według noweli Henryka Sienkiewicza. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]   F 906

3.   Quo vadis [DVD] / reż. Mervin Le Roy ; scen. według powieści Henryka Sienkiewicza. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]  F 916

4.  W pustyni i w puszczy [DVD] / scen. i reż. Władysław Ślesicki ; na motywach powieści Henryka Sienkiewicza. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]  F 867