Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

 

Hazard

 

HASŁA : UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

               GRY  HAZARDOWE

 

Wydawnictwa zawarte

 

 

1.  Griffiths Mark : Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004 M Patologie

2.  Niewiadomska Iwona :  Hazard. - Lublin : Wydaw. KUL : "Gaudium", 2005 M Patologie

 

Artykuły z książek

1. Augustynek Andrzej : Hazard // W : Augustynek Andrzej : Jak walczyć z uzależnieniami ?. – Warszawa : Difin, 2011.- S. 63-70  M   Patologie

2. Cekiera Czesław: Hazard // W: Pierzchała Kazimierz, Cekiera Czesław: Człowiek a patologie społeczne.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.- S. 160-185    M  Patologie

3. Cungi Charly: Patologiczny hazard // W: Cungi Charly : Stawiać czoło uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard.- warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2007.- S. 271-273  M  Patologie

4. Ogińska – Bulik Nina : Patologiczny hazard // W : Ogińska  - Bulik Nina : Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość. -Warszawa : Difin, 2010. –S. 158-186  M 159.9

 

Artykuły z czasopism

1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 4, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII

2. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 5, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII

3. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 6, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII

4. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 7/8, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XXXII- XXXV

5. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 9, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII

6. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 10, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII

7. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 11, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII

8. Brzezińska Małgorzata : Hazardzista wierzy w cud // Charaktery .- 2005, nr 9, s. 39-41

9. Dzik Bartłomiej : Częściej wygrywam, więcej przegrywam // Charaktery .- 2005, nr 4, s. 36-38

10. Hoffmann Beata : Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym // Nowa Szkoła.- 2010, nr 2, s. 34-41

11. Hoffman Beata : Uzależnienie od hazardu - specyfika, przyczyny, terapia // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 23-30

12. Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu?/ oprac. red. // Remedium.- 2011, nr 11, s. 21

13. Malczewski Artur : Młodzież i hazard // Remedium.- 2011, nr 11, s. 8-9

14. Maryl – Wójcik Małgorzata, Wójcik Szymon : Hazard online wśród dzieci i młodzieży// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 18-27

15. Pisarska Agnieszka i in.:Młodzież o hazardzie//Serwis Informacyjny Narkomania.- 2015, nr 4, s. 28-32

16. Prajsner Mira : W kręgu uzależnień behawioralnych - nałogowy hazard // Remedium. -2012, nr 6, wkładka s. 1-3

17. Prajsner Mira : Polacy i hazard – wyzwania obszarze edukacji, badań i terapii // Remedium.-  2011, nr 11, s. 4-6

18. Pyżalski Jacek: Łódzki kwestionariusz problemów hazardowych wśród adolescentów. Założenia i wybrane wyniki // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2016, nr 4, s. 41-47

19. Skowron Agata : ABC zachowań ryzykownych // Remedium. -2009, nr 3, dod. ,,Pomarańczowe Forum ‘’ s. XVI-XVII

20. Tucholska Stanisława : Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 14-20

21. Woronowicz Bohdan T : Hazard – wyzwaniem dla profilaktyki // Remedium.- 2011, nr 11, s. 1-3