Nowości

Narkotyki dopalacze - nowe środki psychoaktywne

Narkotyki dopalacze - nowe środki psychoaktywne

Publikacja mówi nam wiele o faktycznej kondycji współczesnej młodzieży polskiej, a tym samym polskiego społeczeństwa, a także daje trafną diagnozę problemów narkomanii w Polsce. Można ją polecić każdemu, kto zajmuje się (albo chce się zajmować) procesami socjalizacyjnymi i wychowawczymi nadchodzących pokoleń. Należy mieć nadzieje, że publikacja znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, ze względu na jej rzetelność naukową i świetną formę opracowania. Na uwagę zasługuje także wypracowana przez zespół prof. M. Jędrzejko nowa metoda badań, którą określam jako „socjologiczną metodę operacyjną”. 
dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk, Politechnika Rzeszowska

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu
6 of 10