Nowości

Wierszyki ćwiczące samogłoski a e i o ó u y

Wierszyki ćwiczące samogłoski a e i o ó u y

Książka to zbiór 60 wierszyków dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Materiał przeznaczony jest do utrwalania prawidłowej wymowy głosek: a, e, i, o, ó, u, y.

Publikacja polecana jest logopedom, rodzicom, nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutom i animatorom.

Kropla nadziei Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikami
3 of 10