Nowości

ADHD i nieśmiałość Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

ADHD i nieśmiałość Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z obszaru szeroko rozumianej problematyki zaburzeń neurodynamiki i przeznaczone są dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dla dzieci nieśmiałych.

Przejrzystość oraz wysoki poziom merytoryczny zamieszczonego materiału sprawiają, że pozycja stanowi doskonałe narzędzie do wykorzystania w treningu zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ADHD oraz uczniów nieśmiałych

Zeszyt świetnie nadaje się do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Uzupełnienie stanowi „ADHD i nieśmiałość. Karty do samodzielnej pracy w domu”.

Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania
8 of 10