Nowości

Społeczne psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu

Społeczne psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu

Książka  składa się z trzech części. W pierwszej mówi o wieloznaczności pojęcia pracoholizmu. W drugiej przedstawia wyniki badań nad skutkami pracoholizmu i odkrywa istotną rolę stresu w ich powstawaniu. Na zakończenie mówi o wytycznych do psychoterapii ludzi ogarniętych nałogiem pracy, który z jednej strony wydaje się szlachetnym nałogiem, a drugiej – może być niezwykle dokuczliwy i destrukcyjny.
Podstawy współczesnej bankowości Nauczyciel doskonały
2 of 10