Smaller Default Larger

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022  jest „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.  Z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zorganizowała w kwietniu konkurs „W świecie recyklingu”, skierowany do uczniów klas 0-IV szkół podstawowych powiatu ciechanowskiego. Przedmiotem konkursu było wykonanie zabawki, ozdoby lub innego przedmiotu z materiałów wtórnych, z elementów plastikowych, tekturowych itp., nadających się do ponownego przetworzenia. Na konkurs, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęły 243 prace.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Komisja Konkursowa w składzie : Grażyna Brzezińska (dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, Bożena Lewandowska i Mirosława Ostrowska (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BP) dokonała przeglądu i oceny prac dostarczonych na konkurs pod kątem stopnia samodzielności ich wykonania, wykorzystanych materiałów oraz zgodności z Regulaminem konkursu.

Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch grupach wiekowych. Spośród nadesłanych prac jury przyznało łącznie 6 nagród w kategoriach klas : 0-II i III-IV oraz 10 wyróżnień.

Laureatami konkursu w kategorii klas 0-II  zostali :

I miejsce - Hanna Kopka kl. I c SP nr 7

II miejsce - Aleksandra Najder kl. II c  SP nr 4

III miejsce - Aleksander Ćwikliński kl. II ZPO Gołymin Ośrodek Szkoła Filialna w Gostkowie

Laureatami konkursu w kategorii klas III-IV zostali :

I miejsce - Oliwia Rudzińska kl. III SP w Humięcinie

II miejsce - Dawid Wiśniewski kl. III SP nr 4

III miejsce - Nikola Przybysz  SP nr 7

Wyróżnienia otrzymują następujące osoby :

Konrad Chojnacki kl. III c SP nr 3

Zofia Komorska kl. I a SP w Gołyminie Ośrodku

Krystian Hajdak kl. III b SP w Gołyminie Ośrodku

Mikołaj Rydzewski kl. II ZPO Gołymin Ośrodek Szkoła Filialna w Gostkowie

Patrycja Lipowska kl. II SP  w Szulmierzu

Oliwia Teklińska kl. IV SP w Woli Wierzbowskiej

Szymon Kołakowski kl. IV b SP w Gąsocinie

Jakub Falęcki kl. III c SP w Sońsku

Natalia Kędzierska kl. III c SP w Sońsku

Grzegorz Tyburski kl. II c SP TWP

29 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00  w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego.